Slik fungerer salgsstart på Trinn 5

Salget starter 29. mars, og siste frist for innsendelse av kjøpetilbud er denne dagen kl. 12:00. Siste frist for å melde inn forkjøpsrett via OBOS sine nettsider er satt til kl 09:00 samme dag.

Det er faste priser og ved flere bud på samme bolig, vil OBOS-medlemmer få forkjøpsrett etter ansiennitet og deretter blir det evt. loddtrekning.

Det er ikke mulig å reservere, og kjøpetilbud med forbehold (f.eks. finansieringsforbehold) vil prioriteres etter uforbeholdne kjøpetilbud.

Alle uforbeholdne kjøpetilbud, mottatt innen tirsdag 29. mars kl. 12:00, vil være med i tildelingen.

Meld forkjøp på obos.no her

Digitalt kjøpetilbud
Vi anbefaler å sende inn digitalt kjøpetilbud signert med BankID. Du finner mulighet for dette på den enkelte bolig sin side i boligvelgeren på www.dystbolig.no. Evt. kontakt megler for informasjon.

Fysisk kjøpetilbud
Som alternativ kan en fylle ut fysisk kjøpetilbud ved å fylle ut
budskjema. Ved innsendelse av fysisk kjøpetilbud minner vi om at det vedlegges kopi/bilde av gyldig legitimasjon. Kjøpetilbud forutsettes inngitt skriftlig på budskjemaet vedlagt. Vær nøye med utfyllingen, og ta gjerne kontakt ved evt. spørsmål rundt dette. Kjøpetilbud og legitimasjon sendes til vs@sem-johnsen.no og tfh@sem-johnsen.no eller det kan leveres direkte til megler til visningstidspunkter nevnt under.

Alternative kjøpetilbud
Det er mulig å sette opp alternative kjøpetilbud. Altså gi bud på flere boliger, i prioritert rekkefølge, uten å risikere å få tilslag på mer enn én bolig. Fyll ut dine alternativer i prioritert rekkefølge oppe til høyre på budskjemaet – hvis en fyller ut digitalt kjøpetilbud skriver en dine alternativer i prioritert rekkefølge i felt for forbehold.

Fordeling av bolig
Fordelingen av bolig vil forløpe seg slik at alle som har meldt inn forkjøpsrett via OBOS sine nettsider, vil bli tildelt bolig først. Deretter blir det fordeling av gjenværende boliger til de som har lagt inn bud, og er det flere som ønsker samme bolig blir det loddtrekning hvor alle bud nummereres og slippes i en kurv. Deretter trekkes budene ut ett etter ett. Dersom ditt/deres førstevalg ikke allerede er tatt når ditt/deres kjøpetilbud trekkes ut, vil en få førstevalget.

Loddtrekningen vil finne sted på ettermiddagen tirsdag 29. mars, og vi vil i løpet av samme ettermiddag/kveld informere budgivere hvorvidt budgiver har fått akseptert sitt kjøpetilbud (evt. vunnet loddtrekningen) eller om det dessverre ikke gikk denne gangen.

Etter at loddtrekningen/tildelingen er ferdig vil salget av eventuelle usolgte boliger foregå etter prinsippet om «først til mølla», og fortsatt til faste priser.

Forhåndsvisninger før salgsstart
Søndag 27. mars kl. 11:00 – 12:30
Mandag 28. mars kl. 17:00 – 18:30

Meld forkjøp på obos.no her

Ønsker du å lese mer om hvordan forkjøpsretten for OBOS medlemmer fungerer? Les mer på obos.no ved å klikke på denne lenken.

Meld interesse

    Ja takk, jeg ønsker tips om liknende boliger